Veelgestelde vragen uitfasering EH1

Heeft u een vraag over de Uitfasering EH1 van We-ID? Bekijk dan de onderstaande veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via het contactformulier.

Uitfasering EH1

Veilig inloggen voor bedrijven en organisaties is een basisrecht waarbij privacygevoelige gegevens beschermd moeten zijn, conform de eisen van deze tijd. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord (EH1) voldoet niet meer. Vooruitlopend op de Wet digitale overheid is het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Het ministerie van BZK heeft aangegeven toe te willen werken naar minimaal twee-factorauthenticatie. Dat is mogelijk vanaf niveau 2+.

Ja, EH1 betekent inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. Veilig inloggen voor bedrijven en organisaties is een basisrecht waarbij privacygevoelige gegevens beschermd moeten zijn, conform de eisen van deze tijd. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord (EH1) voldoet niet meer.

EH1 is ook voor private dienstverleners vanaf 1 juli 2021 niet meer te gebruiken. EH1 wordt stopgezet omdat het een te laag betrouwbaarheidsniveau betreft en niet meer past bij de eisen van deze tijd.

Alle diensten waar u met een eHerkenningsmiddel niveau 1 (EH1) heeft kunnen inloggen, zijn na 1 juli 2021 nog steeds bereikbaar maar met een hoger betrouwbaarheidsniveau (EH2, EH2+, EH3, EH4).
U kunt dus het beste het eHerkenningsmiddel upgraden naar een hoger niveau.

Bij het upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau, krijgt u van We-ID een éénmalige korting. Indien u op dit moment in het bezit bent van een eenjarig EH1 abonnement, ontvangt u een korting van €5,-. Indien u op dit moment in het bezit bent van een 3-jarig EH1 abonnement, dat minder dat 1 jaar actief is geweest, ontvangt u een korting van €12,-.

Let hierbij wel op dat de gegevens (emailadres en KvK nummer) die u invult tijdens de nieuwe aanvraag gelijk moeten zijn aan de gegevens die nu gekoppeld zijn aan het EH1 middel. Zo kunnen wij de korting direct van de nieuwe factuur afhalen.

Als u ervoor kiest om alleen uw eHerkenning niveau 1 stop te zetten en dus niet te upgraden, dan ontvangt u geen restitutie en loopt uw abonnement door tot einde contract.

Bij het upgraden van uw bestaande EH1 middel naar een hoger betrouwbaarheidsniveaukrijgt u van We-ID een éénmalige korting

  • Indien u op dit moment in het bezit bent van een éénjarig EH1 abonnement, ontvangt u een korting van €5,- als u het account upgrade.
  • Indien u op dit moment in het bezit bent van een 3-jarig EH1 abonnement, dat minder dat 1 jaar actief is geweest, ontvangt u een korting van 12,- als u het account upgrade.

Dit is afhankelijk bij welke dienstverlener en bij welke online dienst u wilt inloggen. Dienstverleners hebben om 1 juli 2021 de huidige dienstverlening op niveau EH1 moeten omgezet naar een hoger (passend) betrouwbaarheidsniveau. Communicatie over het nieuwe betrouwbaarheidsniveau is een verantwoordelijkheid van de betreffende dienstverlener.

Omdat steeds meer grote overheidsinstanties overgaan op betrouwbaarheidsniveau EH3, raden wij u aan om een EH3 middel aan te vragen.

Stap 1: Ga na wie binnen uw bedrijf eHerkenningsmiddelen en machtigingen regelt voor medewerkers.
Vanaf 1 juli 2021 worden geen online diensten meer aangeboden op niveau EH1 en kunt u niet meer inloggen met uw eHerkenningsmiddel bij online diensten. U heeft dan een eHerkenningsmiddel op een hoger betrouwbaarheidsniveau en een machtiging nodig voor de dienst waar u wilt inloggen. Deze machtiging moet worden geregeld via de bestuurder(s) of de aangestelde machtigingenbeheerder van uw bedrijf. Voor iedere dienst is een specifieke machtiging nodig. Zo weet de dienstverlener wie inlogt en met welke bevoegdheid, om namens uw bedrijf te handelen.

 

Stap 2: Ga samen met de bestuurder of machtigingenbeheer na bij welke diensten u in moet kunnen blijven loggen.
Ga voor elke online dienst die u nu gebruikt bij de overheid na welk betrouwbaarheidsniveau hiervoor in de toekomst wordt gevraagd. De dienstverlener bepaalt dit op basis van de Ministeriële regeling betrouwbaarheidsniveaus. 

Indien u eHerkenning gebruikt voor meerdere online diensten, dan adviseren wij u voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau te kiezen dat gevraagd wordt.

Voorbeeld:Als u gebruik maakt van een drietal diensten waarbij de gevraagde betrouwbaarheidsniveaus variëren (zoals EH2, EH2+, EH3): selecteer dan een inlogmiddel op niveau EH3. U kunt met uw eHerkenningsmiddel betrouwbaarheidsniveau 3 óók inloggen voor diensten waar een lagere betrouwbaarheidsniveau gevraagd wordt.

Tip: Om in te loggen bij o.a. UWV, de Belastingdienst, RVO, pensioenfondsen is een eHerkenningsmiddel nodig van het betrouwbaarheidsniveau 3 en de benodigde machtiging voor de dienst die u wilt afnemen.  

Stap 3: Regel via de bestuurder of machtigingenbeheerder een verhoging van uw eHerkenningsmiddel EH1 en de benodigde machtigingen.
U kunt als werknemer het betrouwbaarheidsniveau van een eHerkenningsmiddel niet geheel zelf verhogen. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bestuurder(s) of aangestelde machtigingenbeheerder zodat deze u in het proces kan ondersteunen in het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van uw eHerkenningsmiddel.

Vanaf 1 juli 2021 worden geen online diensten meer aangeboden op niveau EH1. Dat betekent dat alle online diensten op EH1 worden omgezet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en dat u ook voor deze diensten een machtiging nodig heeft om de dienst te kunnen afnemen. Mogelijk moet u ook uw middel upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau, als het nieuwe betrouwbaarheidsniveau van de dienst(en) waar u met eHerkenning inlogt hoger is dan het middel dat u op dit moment heeft. Zo kunt u veilig blijven inloggen en blijven uw privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd.

Stap 1: Ga na wie binnen uw bedrijf eHerkenningsmiddelen en machtigingen regelt voor medewerkers.
Vanaf 1 juli 2021 worden geen online diensten meer aangeboden op niveau EH1. Bij het aanvragen van EH1 werden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 en hoger moet u een machtiging aanvragen. Ook voor diensten die nu nog op EH1 worden aangeboden heeft u straks een machtiging nodig om de dienst te kunnen afnemen. Deze machtiging moet worden geregeld via de bestuurder(s) van het bedrijf, of door de machtigingenbeheerder als deze binnen het bedrijf is aangesteld. Voor iedere dienst is een specifieke machtiging nodig. Zo weet de dienstverlener wie inlogt en met welke bevoegdheid, om namens het bedrijf te handelen.

Stap 2: Ga samen met de bestuurder of machtigingenbeheer na bij welke diensten u in moet kunnen blijven loggen.
Ga voor elke online dienst die u nu gebruikt bij de overheid na welk betrouwbaarheidsniveau hiervoor in de toekomst wordt gevraagd. De dienstverlener bepaalt dit op basis van de Ministeriële regeling betrouwbaarheidsniveaus. 

Indien u eHerkenning gebruikt voor meerdere online diensten, dan adviseren wij u voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau te kiezen dat gevraagd wordt.

Voorbeeld: Als u gebruik maakt van een drietal diensten waarbij de gevraagde betrouwbaarheidsniveaus variëren (zoals EH2, EH2+, EH3): selecteer dan een inlogmiddel op niveau EH3.
U kunt met uw eHerkenningsmiddel betrouwbaarheidsniveau 3 óók inloggen voor diensten waar een lagere betrouwbaarheidsniveau gevraagd wordt.

Tip: Om in te loggen bij o.a. UWV, de Belastingdienst, RVO, pensioenfondsen is een eHerkenningsmiddel nodig van het betrouwbaarheidsniveau 3 en de benodigde machtiging voor de dienst die u wilt afnemen.  

Stap 3: Regel via de bestuurder of machtigingenbeheerder de benodigde machtigingen en (indien nodig) een upgrade van uw eHerkenningsmiddel.
U kunt als werknemer het betrouwbaarheidsniveau van een eHerkenningsmiddel niet geheel zelf verhogen. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bestuurder(s) of aangestelde machtigingenbeheerder zodat deze u in het proces kan ondersteunen in het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van uw eHerkenningsmiddel.

Vanaf 1 juli 2021 kan geen gebruik meer worden gemaakt van betrouwbaarheidsniveau EH1. Uw medewerkers hebben dan een middel op een hoger betrouwbaarheidsniveau en een machtiging nodig voor de dienst waar zij willen inloggen. Zo kunnen uw medewerkers veilig blijven inloggen en blijven uw privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd. 

Stap 1: Organiseer het toekennen van machtigingen.
Vanaf 1 juli 2021 kunnen uw medewerkers niet meer inloggen met EH1. Dit betekent dat u als bestuurder/machtigingenbeheerder voor uw medewerkers met EH1 een verhoging van hun huidige inlogmiddel moet aanvragen.

Bij het aanvragen van EH1 werden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 en hoger moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als een eHerkenningsmiddel, persoonsgebonden. De machtiging is de verklaring dat u namens uw bedrijf gerechtigd bent om een specifieke dienst af te nemen. De machtiging wordt toegekend door de bestuurders (zoals bekend in het Handelsregister van het KvK) of de namens hen aan te wijzen machtigingenbeheerder.

Let op: Indien uw bedrijf gebruik maakt van een intermediair, dan dient u bij hen te informeren wat de te nemen stappen en mogelijkheden zijn.

Tip: Wijs als bestuur één of meerdere personen aan die de rol van machtigingenbeheerder voor het bedrijf vervult. Op deze manier kan het werk doorgaan als een bestuurder of machtigingenbeheerder afwezig is. Zorg ervoor dat medewerkers de machtigingenbeheerder weten te vinden. 

Tip: Een machtigingenbeheerder kan alleen op gelijk of lager betrouwbaarheidsniveau iemand anders machtigen. Het advies is dat de machtigingenbeheerder minimaal op EH3 moet zijn gemachtigd en het beste op EH4.  

Stap 2: Maak inzichtelijk wie waar inlogt en wat straks nodig is.
Als bedrijf moet men op tijd inzicht hebben in welke medewerkers een middel hebben en waar zij op dit moment inloggen. Dat inzicht is nodig om te bepalen voor welke medewerkers een eHerkenningsmiddel moet worden verhoogd en de benodigde machtiging(en) moet worden geregeld. Benader de medewerkers die eHerkenning gebruiken actief en ga voor elke online dienst die nu wordt gebruikt bij de overheid na welk betrouwbaarheidsniveau hiervoor in de toekomst wordt gevraagd. De dienstverlener bepaalt dit op basis van de Ministeriële regeling betrouwbaarheidsniveaus.  

Voorbeeld: Als u gebruik maakt van een drietal diensten waarbij de gevraagde betrouwbaarheidsniveaus variëren (zoals EH2, EH2+, EH3): selecteer dan een inlogmiddel op niveau EH3.

U kunt met uw eHerkenningsmiddel betrouwbaarheidsniveau 3 óók inloggen voor diensten waar een lagere betrouwbaarheidsniveau gevraagd wordt.

Tip: Om in te loggen bij o.a. UWV, de Belastingdienst, RVO, pensioenfondsen is een eHerkenningsmiddel nodig van het betrouwbaarheidsniveau 3 en de benodigde machtiging voor de dienst die u wilt afnemen.  

Stap 3: Regel de verhoging van uw eHerkenningsmiddel of dat van uw medewerkers en de benodigde machtigingen.
Wanneer duidelijk is welke medewerkers bij welke diensten inloggen en wat de nieuwe betrouwbaarheidsniveaus zijn, kunt u starten met het aanvraagproces. Verhoog op tijd de betrouwbaarheidsniveaus van de eHerkenningsmiddelen zodat uw bedrijf kan inloggen bij online diensten.

Houdt rekening met de interne doorlooptijd voor het regelen van de benodigde documentatie en handtekeningen en de verwerking van uw verhoging van het betrouwbaarheidsniveau.

We-ID biedt ondersteuning met het verhogen van de betrouwbaarheidsniveaus en de benodigde machtiging(en).

Medewerkers kunnen de upgrade van hun eHerkenningsmiddel middel en de benodigde machtigingen niet geheel zelf regelen en zullen u als bestuurder of machtigingenbeheerder bij dit proces betrekken.

Vanaf 1 juli 2021 worden geen online diensten meer aangeboden op niveau EH1. Dat betekent dat alle online diensten op EH1 worden omgezet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en dat u of uw medewerkers ook voor deze diensten een machtiging nodig hebben om de dienst te kunnen afnemen. Mogelijk moet u ook uw middel of dat van uw medewerkers upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau. Zo kunnen u en uw medewerkers veilig blijven inloggen en blijven uw privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd. 

Stap 1: Organiseer het toekennen van machtigingen.
Vanaf 1 juli 2021 kunnen uw medewerkers niet meer inloggen met EH1. Dit betekent dat u als bestuurder/machtigingenbeheerder voor uw medewerkers met EH1 een verhoging van hun huidige inlogmiddel moet aanvragen.

Bij het aanvragen van EH1 werden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 en hoger moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als een eHerkenningsmiddel, persoonsgebonden. De machtiging is de verklaring dat u namens uw bedrijf gerechtigd bent om een specifieke dienst af te nemen. De machtiging wordt toegekend door de bestuurders (zoals bekend in het Handelsregister van het KvK) of de namens hen aan te wijzen machtigingenbeheerder.  

Let op: Indien uw bedrijf gebruik maakt van een intermediair, dan dient u bij hen te informeren wat de te nemen stappen en mogelijkheden zijn.

Tip: Wijs als bestuur één of meerdere personen aan die de rol van machtigingenbeheerder voor het bedrijf vervult. Op deze manier kan het werk doorgaan als een bestuurder of machtigingenbeheerder afwezig is. Zorg ervoor dat medewerkers de machtigingenbeheerder weten te vinden. 

Tip: Een machtigingenbeheerder kan alleen op gelijk of lager betrouwbaarheidsniveau iemand anders machtigen. Het advies is dat de machtigingenbeheerder minimaal op EH3 moet zijn gemachtigd en het beste op EH4.  

Stap 2: Maak inzichtelijk wie waar inlogt en wat straks nodig is.
Als bedrijf moet men op tijd inzicht hebben in welke medewerkers een middel hebben en waar zij op dit moment inloggen. Dat inzicht is nodig om te bepalen voor welke medewerkers een eHerkenningsmiddel moet worden verhoogd en de benodigde machtiging(en) moet worden geregeld. Benader de medewerkers die eHerkenning gebruiken actief en ga voor elke online dienst die nu wordt gebruikt bij de overheid na welk betrouwbaarheidsniveau hiervoor in de toekomst wordt gevraagd. De dienstverlener bepaalt dit op basis van de Ministeriële regeling betrouwbaarheidsniveaus.  

Voorbeeld:Als u gebruik maakt van een drietal diensten waarbij de gevraagde betrouwbaarheidsniveaus variëren (zoals EH2, EH2+, EH3): selecteer dan een inlogmiddel op niveau EH3.

U kunt met uw eHerkenningsmiddel betrouwbaarheidsniveau 3 óók inloggen voor diensten waar een lagere betrouwbaarheidsniveau gevraagd wordt.

Tip: Om in te loggen bij o.a. UWV, de Belastingdienst, RVO, pensioenfondsen is een eHerkenningsmiddel nodig van het betrouwbaarheidsniveau 3 en de benodigde machtiging voor de dienst die u wilt afnemen.  

Stap 3: Regel de benodigde machtigingen en (indien nodig) een upgrade van uw middel of dat van uw medewerkers.
Wanneer duidelijk is welke medewerkers bij welke diensten inloggen en wat de nieuwe betrouwbaarheidsniveaus zijn, kunt u starten met het aanvraagproces. Verhoog op tijd de betrouwbaarheidsniveaus van de eHerkenningsmiddelen zodat uw bedrijf kan inloggen bij online diensten.

Houdt rekening met de interne doorlooptijd voor het regelen van de benodigde documentatie en handtekeningen en de verwerking van uw verhoging van het betrouwbaarheidsniveau.

We-ID biedt ondersteuning met het verhogen van de betrouwbaarheidsniveaus en de benodigde machtiging(en).

Medewerkers kunnen de upgrade van hun eHerkenningsmiddel middel en de benodigde machtigingen niet geheel zelf regelen en zullen u als bestuurder of machtigingenbeheerder bij dit proces betrekken.

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt onze eHerkenning klantenservice bereiken van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail op eh-support@we-id.nl.