Voorwaarden

Bij We-ID staat vertrouwen en beveiliging voorop. Onze algemene- en gebruiksvoorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten die noodzakelijk zijn voor een veilige samenwerking. Zo wordt online zakendoen goedkoper, gemakkelijker en veiliger.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening. De algemene voorwaarden beschrijven de afspraken tussen We-ID en de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Gebruikersvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. De gebruiksvoorwaarden zijn altijd van toepassing indien u gebruik maakt van onze eHerkenningmiddelen.

Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten

U kunt hier de gebruiksvoorwaarden inzien.

Privacy & Cookies

We-ID acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en waar wij deze voor gebruiken.

Cookieverklaring

In de cookieverklaring staat welke ‘cookies’ we gebruiken en waarom.

Disclaimer

Connected Information Systems B.V. (Kamer van Koophandel 24444001), hierna te noemen We-ID, verleent u hierbij toegang tot we-id.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. We-ID behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

We-ID spant zich in om de inhoud van we-id.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op we-id.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij We-ID en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We-ID, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.