Inloggen in Europa

Eenvoudig inloggen bij Europese (overheid)organisaties? Dat kan met eHerkenning van We-ID. In Europa, valt eHerkenning samen met DigiD onder de overkoepelende naam eIDAS.

eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Een onderdeel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen.

Wat is eIDAS?

Om in te kunnen loggen bij bedrijven in Europa moeten burgers de beschikking hebben over een erkend inlogmiddel. In Nederland is dit bijvoorbeeld eHerkenning en DigiD. Met dit inlogmiddel krijgt de burger dezelfde mogelijkheden als alle andere burgers in een ander Europees land om online zaken te kunnen regelen bij (overheid)organisaties.

Voorbeeld: een Nederlandse burger woont of werkt in Spanje kan met zijn Spaanse inlogmiddel inloggen bij de Belastingdienst om aangiften te doen. Dat heeft te maken met het feit dat het Spaanse inlogmiddel cl@ve Europees is goedgekeurd. Niet alle (overheid)organisaties in zowel het binnen- als het buitenland ondersteunen eIDAS, dus het is belangrijk dat als u zaken wilt doen in het buitenland dat u bij de desbetreffende (overheid)organisatie controleert en verifieert of zij een deelnemer zijn van het eIDAS-stelsel.

Bij welke Europese landen is het mogelijk om in te kunnen loggen?

Alhoewel alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren, zijn niet alle inlogmiddelen Europees goedgekeurd en geaccepteerd. Het is belangrijk dat als u zaken wilt doen in het buitenland dat u bij de desbetreffende (overheid)organisatie controleert en verifieert of zij een deelnemer zijn van het eIDAS-stelsel. 

Kijk hier om te zien welke inlogmiddelen uit de EER-landen Europees zijn goedgekeurd. 

Maak uw eHerkenningsmiddel geschikt voor Europa

Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van uw eHerkenningsmiddel in Europa kunt u dit mutatieformulier invullen. In het mutatieformulier vragen wij u om eenmalig uw Burgerservicenummer (BSN) met ons te delen zodat er een uniek identificatienummer gegenereerd kan worden. Bij het inloggen met eHerkenning ontvangt de Europese (overheid)organisatie dit unieke identificatienummer en niet uw BSN.

Na het genereren van het unieke identificatienummer wordt het BSN verwijderd uit onze database conform de richtlijnen van AVG, om ervoor te zorgen dat uw privacy en gegevens beschermd worden voor gegevensmisbruik. Als u nog geen gebruik maakt van eHerkenning op niveau 3 (eH3), dan kunt u deze hier aanvragen. 

Niet ieder eHerkenningsmiddel is geschikt voor internationaal gebruik. Binnen het eHerkenningsstelsel zijn 4 verschillende betrouwbaarheidsniveaus beschikbaar. Om in te kunnen loggen bij (overheid)organisaties in het buitenland heeft u minimaal EH3 (betrouwbaarheidsniveau 3) nodig. Het is dan wel van belang dat de (overheid)organisatie waarbij u wilt inloggen onderdeel is van het eIDAS stelsel.

De voordelen van inloggen met eHerkenning in Europa

Het gebruik van eHerkenning bij Europese (overheid)diensten kent verschillende voordelen:

Groter gebruiksgemak

eHerkenning maakt het inloggen bij Europese (overheid)diensten makkelijker. U hoeft namelijk niet verschillende accountgegevens of wachtwoorden te onthouden. In plaats daarvan logt u met één inlogmiddel in bij verschillende Europese diensten. 

Veilige gegevensuitwisseling

eHerkenning is een veilig en betrouwbaar Nederlands inlogmiddel voor bedrijven wat Europees is goedgekeurd en geaccepteerd. Het is voor bedrijven een vereiste om gebruik te maken van eHerkenning om in te kunnen loggen bij (overheid)organisaties in andere Europese landen.

Tarieven

EH2+

3 jaar

€ 16,-

per jaar

Veel gebruikt voor:

Personen register

Mijn.RVO.nl

EH3

3 jaar

29,95

per jaar

Veel gebruikt voor:

Belastingdienst

Douane

UWV, DUO

Aanvraag meerdere KvK's

Geef uw medewerkers toegang tot een uitgebreide KVK-structuur.

Veel gebruikt voor:

2 of meer KvK-nummers

Complexe KvK structuur

Grotere organisaties

Vragen over de kosten van EH3

Hoe weet ik welke machtiging ik moet
koppelen aan mijn eHerkenningsmiddel?

De machtiging die gekoppeld moet worden aan het eHerkenningsmiddel is een machtiging per land en niet per dienst, wat inhoudt dat u met de verkregen machtiging van het land bij alle diensten van het land kunt inloggen. Dit geldt ook voor alle nieuwe diensten die in de toekomst worden aangeboden. De machtiging van het land kunt u in de dienstencatalogus (in de beheermodule) vinden. U dient de beheerder van uw organisatie te notificeren welke machtiging gekoppeld moet worden aan het eHerkenningsmiddel. Als u een machtiging ”algemene bevoegdheid” koppelt aan uw eHerkenningsmiddel, hoeft u geen extra machtiging van het desbetreffende land te koppelen aan het eHerkenningsmiddel.

Welke gegevens kan ik registreren en doorgeven via eHerkenning?

Europese (overheid)organisaties verwerken bij het inloggen uw persoonsgegevens nadat u toestemming hiervoor hebt gegeven. De Europese overheid(organisatie) heeft deze gegevens (uit het BRP) nodig om u tot dienst te kunnen zijn. Tevens willen zij zekerheid hebben over uw identiteit en de juiste persoon toegang verlenen tot de desbetreffende dienst. Het gaat daarbij ten minste om uw familienaam, voornamen en geboortedatum. Eventueel kan de (overheid)organisatie ook vragen om geboorteplaats, adres, geslacht en uw voornamen en/of familienamen bij geboorte.  

Zonder uw toestemming kan er geen gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van de desbetreffende (overheid)organisatie.

Zijn er extra kosten verbonden aan
eHerkenning in Europa?

Als u al de beschikking heeft tot een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3), betaald u naast uw reguliere abonnementskosten, eenmalig extra kosten voor de wijziging waarmee u kunt inloggen bij een Europese (overheid)organisatie. De extra kosten voor het verwerken van het BSN (en additionele persoonsgegevens) ten behoeve van het unieke identificatienummer bedragen: 10,-. Mocht u nog geen gebruik maken van eHerkenning, dan kunt u dit via onderstaande knop meer informatie vinden over eHerkenning EH3.