Belastingdienst:
inloggen met eHerkenning EH3

Je bent hier:

Logt u namens uw organisatie in bij de Belastingdienst? Dan heeft u steeds vaker een eHerkenningsmiddel op minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem waarop inmiddels ruim vierhonderd organisaties zijn aangesloten. Dat zijn met name overheidsinstanties, maar ook steeds meer publieke organisaties waaronder verzekeraars en pensioenuitvoerders.

eHerkenning kunt u vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven. Ondernemers kunnen met een eHerkenningsmiddel bij aangesloten overheidsinstellingen en private dienstverleners inloggen en er vertrouwelijke gegevens mee uitwisselen. Hoe hoger het niveau van het middel, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. eHerkenningsmiddelen op niveau EH3 worden steeds vaker de standaard. Dit hoge betrouwbaarheidsniveau zorgt ervoor dat u op alle diensten met een lager niveau ook in kunt loggen. 

Geen gedoe: met één digitale sleutel voortaan snel en efficiënt zaken doen.

Mijn belastingdienst zakelijk

De Belastingdienst werkt toe naar één portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bijvoorbeeld loonaangifte kan dan alleen via dit portaal.

Dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op deze manier doet de Belastingdienst er zo veel mogelijk aan uw privacy beter te waarborgen. Ondernemers hebben een eHerkenningsmiddel op niveau 3 (EH3) nodig om in te kunnen loggen op het nieuwe portaal. Dit is binnen eHerkenning het op één na hoogste betrouwbaarheidsniveau.

Door in te loggen met eHerkenning heeft de belastingdienst meer zekerheid over wie inlogt namens een organisatie.

Organisaties kunnen er eenvoudig voor zorgen dat medewerkers die niet meer in dienst zijn, geen toegang meer hebben tot online diensten namens de organisatie zoals Mijn Belastingdienst Zakelijk.

EH3 middel aanvragen

Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel EH3, kunt u kiezen voor een geldigheid van 1 of 3 jaar. Een EH3 eHerkenningsmiddel is ook te gebruiken voor diensten met een lager betrouwbaarheidsniveau, zo kunt u met 1 middel op verschillende diensten bij verschillende instanties inloggen. Let op: Uw burgerservicenummer dient gekoppeld te worden aan het eHerkenningsmiddel.

eHerkenning 3 Belastingdienst: alleen voor aangiften

Heeft u eHerkenning alleen nodig voor het indienen van aangiften bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit voortaan doen met ‘eHerkenning 3 Belastingdienst’.

Met eHerkenning 3 Belastingdienst van kunt u alleen inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk om uw belastingaangiften te doen. Voor dit middel biedt de overheid per jaar €24,20 compensatie.

‘eHerkenning 3 Belastingdienst’ is goedkoper dan eHerkenning niveau 3 en u kunt daarbovenop compensatie aanvragen bij het RVO. Er zijn echter ook beperkingen waardoor de meesten zullen besluiten om toch ‘normaal’ eHerkenning niveau 3 aan te vragen.

EH3 Ketenmachtigingen

eHerkenning kent vijf betrouwbaarheidsniveaus. De dienstverlener waarmee u zaken wilt doen bepaalt met welk niveau u kunt inloggen. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit.

Voor het inloggen bij de belastingdienst kunt u kiezen uit één of meer machtigingen: Wie bijvoorbeeld aangifte loonheffingen moet doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, dient te beschikken over een eHerkenningsmiddel EH3. Steeds meer online diensten vragen uiteindelijk om minimaal dit betrouwbaarheidsniveau. 

Een uitzondering op deze regel is voor werkgevers die hun loonaangifte uitbesteden of gebruikmaken van professionele administratiesoftware. Met een ketenmachtiging geven zij derde partijen toestemming om namens hen zaken te doen.

We-ID Ketenmachtigingen

Met een ketenmachtiging geeft u een machtiging af aan een tussenpartij. Ook kunt u dit als tussenpartij regelen voor uw relatie. Deze partij is hierdoor bevoegd om namens het opgegeven bedrijf zaken te doen met eHerkenning. Meer informatie?

Eenmanszaak? Ondernemers met een eenmanszaak kunnen de DigiD-app blijven gebruiken. Geeft u als ondernemer met eenmanszaak toch de voorkeur aan eHerkenning? Let er dan op dat uw burgerservicenummer gekoppeld is aan het eHerkenningsmiddel.

EH3 Tarieven

3 jaar

EH3 Belastingdienst
€20,- per jaar

Alleen te gebruiken bij:

  • Belastingdienst

Aanvraag meerdere KvK's

1 jaar
Offerte Aanvragen

Overzichtelijk uw medewerkers toegang geven tot een uitgebreide KVK-structuur.

We-ID biedt ook eHerkenningsmiddelen aan op niveau EH2, EH2+ en EH4. U kunt kiezen voor contracten van 1 of 3 jaar. Voor meer informatie en een overzicht van al onze tarieven, kunt u onze tarievenpagina bekijken.