UWV: Met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal

Je bent hier:

Verschillende berichtgevingen in het nieuws en vanuit het UWV, maar hoe kunt u hier nu het beste mee omgaan?

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem waarop inmiddels ruim vierhonderd organisaties zijn aangesloten. Dat zijn met name overheidsinstanties, maar ook steeds meer publieke organisaties waaronder verzekeraars en pensioenuitvoerders.

eHerkenning kunt u vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven. Ondernemers kunnen met een eHerkenningsmiddel bij aangesloten overheidsinstellingen en private dienstverleners inloggen en er vertrouwelijke gegevens mee uitwisselen. Hoe hoger het niveau van het middel, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. eHerkenningsmiddelen op niveau EH3 worden steeds vaker de standaard. Dit hoge betrouwbaarheidsniveau zorgt ervoor dat u op alle diensten met een lager niveau ook in kunt loggen. 

Geen gedoe: met één digitale sleutel voortaan snel en efficiënt zaken doen.

Werkgeversportaal UWV

Een werknemer ziek of beter melden via het werkgeversportaal van UWV? Of een ontslagaanvraag indienen, bezwaar maken en werknemersverzekeringen regelen?

Voor al deze zaken heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. 

EH3 is binnen eHerkenning het op één na hoogste betrouwbaarheidsniveau. Dit niveau is vereist bij diensten waarbij privacy en beveiliging extra aandacht nodig hebben. Zoals bij het online regelen van personeelszaken. Zonder een eHerkenningsmiddel op minimaal niveau 3 is inloggen op het werkgeversportaal van UWV niet mogelijk.

Omdat eHerkenning persoonsgebonden is, hebben alle medewerkers die het werkgeversportaal gebruiken zo’n middel nodig. Zij moeten eHerkenning aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. 

EH3 middel aanvragen

Bij het aanvragen van een eHerkenningsmiddel EH3, kunt u kiezen voor een geldigheid van 1 of 3 jaar. Een EH3 eHerkenningsmiddel is ook te gebruiken voor diensten met een lager betrouwbaarheidsniveau, zo kunt u met 1 middel op verschillende diensten bij verschillende instanties inloggen.

EH3 Ketenmachtigingen

eHerkenning kent vijf betrouwbaarheidsniveaus. De dienstverlener waarmee u zaken wilt doen bepaalt met welk niveau u kunt inloggen. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit.

Voor het inloggen bij UWV kunt u kiezen uit één of meer machtigingen: Wie bijvoorbeeld verzuim gegevens Ziektewet en WAZO in wil zien of melden, of een bezwaar te maken tegen verschillende zaken, dient te beschikken over een eHerkenningsmiddel EH3 om in te kunnen loggen op het Werkgeversportaal. Steeds meer online diensten vragen uiteindelijk om minimaal dit betrouwbaarheidsniveau. 

U kunt ook een intermediair machtigen om zaken voor u te regelen via het werkgeversportaal. Dit doet u met een ketenmachtiging van We-ID. 

We-ID Ketenmachtigingen

Met een ketenmachtiging geeft u een machtiging af aan een tussenpartij. Ook kunt u dit als tussenpartij regelen voor uw relatie. Deze partij is hierdoor bevoegd om namens het opgegeven bedrijf zaken te doen met eHerkenning. Meer informatie?

Let op: Geef tijdens de aanvraag aan dat u zich wilt machtigen voor de online diensten van het UWV. Anders kunt u geen gebruik maken van het werkgeversportaal. Dit geldt echter alleen voor de ketenmachtigingen.

EH3 Tarieven

1 jaar

EH3
€45,- per jaar

Veel gebruikt voor:

  • UWV, DNB, Douane
  • Overlijdensaangifte

Beheermodule

Beheer uw middelen online
Gratis Vanaf EH2+

Met de Beheermodule kunt u zelf online machtigingen toevoegen, wijzigen, beëindigen, schorsen, activeren of verlengen.

We-ID biedt ook eHerkenningsmiddelen aan op niveau EH1, EH2 en EH4. U kunt kiezen voor contracten van 1 of 3 jaar. Voor meer informatie en een overzicht van al onze tarieven, kunt u onze tarievenpagina bekijken.