eHerkenning niveau 2+ aanvragen

Steeds meer instanties vragen om eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). Weet u zeker dat een EH2+ middel voor uw organisatie volstaat en heeft u het eHerkenningsmiddel bijvoorbeeld maar eenmalig nodig? Start dan de aanvraag EH2+ dan direct hier.

Zo vraagt u eHerkenning op
niveau 2+ aan

Met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 2 plus (EH2+) heeft u nog toegang tot de dienstverlening van een aantal alle overheidsorganisaties en particuliere dienstverleners die zijn aangesloten op eHerkenning.

De aanvraag van een eHerkenningsmiddel op niveau 2, doorloopt u online. Wij leggen u graag uit welke stappen u dient te nemen en welke documenten u nodig heeft om uw EH2 aanvraag af te ronden. 

EH2+ Tarieven

EH2+

1 jaar

€ 19,75

per jaar

Veel gebruikt voor:

Personenregister

RVO.nl

EH2+

3 jaar

€ 16,-

per jaar

Veel gebruikt voor:

Personenregister

RVO.nl

Aanvraag meerdere KvK's

Geef uw medewerkers toegang tot een uitgebreide KvK-structuur

2 of meer KvK-nummers

Complexe KvK structuur

Grotere organisaties

Welke documenten zijn er nodig voor de aanvraag EH2+

Tijdens de online aanvraagprocedure vragen wij u om de KVK-gegevens van uw organisatie en om bijvoorbeeld een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de KVK. Hiermee kunnen wij controleren of de gegevens correct zijn ingevoerd. Ook de gegevens van de personen voor wie u eHerkenning aanvraagt en een kopie van het wettelijk ID-bewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s) worden gevraagd om de aanvraag te kunnen voltooien. Zorg dat u deze gegevens en documenten bij de hand heeft voordat u de aanvraag start. 

Hoe snel is het EH2+ middel te gebruiken

Is de aanvraag volledig en correct ingevuld? Na ontvangst per post verwerken wij de aanvraag gemiddeld binnen één week. Kunt u daar niet op wachten? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Documenten die op werkdagen voor 14.00 uur worden geüpload verwerken we dezelfde dag nog! 

Veelgestelde vragen over aanvragen EH2+

Hoe vraag ik EH2+ aan voor de Belastingdienst?

Met EH2+ kunt u niet meer inloggen op de portalen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft voor vrijwel alle portalen het betrouwbaarheidsniveau opgehoogd naar eHerkenning niveau 3 (EH3). EH3-inlogmiddelen vraagt u aan via de website van We-ID. Gebruikt u eHerkenning enkel en alleen voor het indienen van belastingaangiften? Daarvoor is het speciale Belastingdienst eH3 middel. Dit middel is niet geschikt om in te loggen bij andere dienstverleners, houd hier rekening mee. 

Hoe vraag ik EH2+ aan voor inloggen bij UWV?

 

Ook om in te loggen op het Werkgeversportaal van UWV heeft u eHerkenning op minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 nodig met machtigingen voor diensten op het Werkgeversportaal. De reden voor dit niveau is omdat UWV werkt met diensten waarbij privacy en beveiliging van persoonsgegevens extra belangrijk zijn.

Let er tijdens de aanvraag voor niveau 3 op dat u het middel aanvraagt met uw achtcijferig KvK-nummer, en niet met een vestigingsnummer dat bestaat uit twaalf cijfers. Dit voorkomt problemen bij het inloggen.

Inloggen met eHerkenning niveau 2+ bij de Kamer van Koophandel

 

 Een EH2+-inlogmiddel vraagt u aan hier direct aan. Hiermee kunt u bij de KVK bijvoorbeeld een jaarrekening deponeren of online registeren in het Handelsregister. Ons advies is echter om direct een middel op niveau 3 aan te schaffen, dit omdat EH3 steeds meer de standaard wordt voor overheidsinstellingen. 

Wat als ik eHerkenning nodig heb voor het aanvragen van VOG's

 Voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft u eHerkenning op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) nodig. EH3 wordt echter steeds breder geaccepteerd.

Bekijk of u het eHerkenningsmiddel 1-malig nodig heeft, anders zou ons advies zijn om direct een eHerkenningsmiddel op niveau 3 aan te schaffen. Hiermee kunt u naast de VOG aanvragen, dan ook op meer diensten inloggen die wel EH3 vragen.