eHerkenning is alleen mogelijk met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook geldt er een speciale aanvraagprocedure met extra controles. U dient een ‘verklaring rechtspersoonlijkheid’ te overleggen waarin de bevoegde personen staan vermeld en een invulformulier voor de identificatie van de bevoegde personen. Deze procedure is nodig omdat de KVK geen namen publiceert van kerkbestuurders en kerkleden.