Aanleveren kopie identiteitsbewijs

Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel vragen wij meestal om een kopie van uw identiteitsbewijs. Bekijk hier waarom wij dit vragen en hoe u deze op de goede en veilige manier kunt aanleveren.

Waarom vragen wij om het aanleveren van een kopie identiteitsbewijs

Een eHerkenningsmiddel is een persoonlijk inlogmiddel en kan niet worden gedeeld of overgedragen. Dit wordt gedaan om fraude tegen te gaan. Een organisatie kan met een persoonlijk middel altijd zorgen dat de juiste medewerker inlogt. Het is op deze manier altijd te achterhalen aan wie het middel is uitgegeven en wie er mag inloggen.

We-ID controleert de persoonsgegevens aan de hand van uw identiteitsbewijs. Deze controle is vereist zodra u een eHerkenningsmiddel aanvraagt met een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Hoe kunt u het identiteitsbewijs op een veilige en correcte manier aanleveren

Als uw identiteitsbewijs wordt gevraagd voor een aanvraag, kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

Maatregel 1
Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft. Zorg er wel voor dat de gegevens op de kopie duidelijk leesbaar blijven.
Maatregel 2

In de meeste gevallen is het Burgerservicenummer (BSN) niet nodig om eHerkenning aan te vragen, daarom raden wij aan om het BSN af te schermen bij het opsturen van uw kopie identiteitsbewijs. Alleen wanneer u eHerkenning namens een eenmanszaak aanvraagt, is het BSN nodig voor inloggen bij organisaties die met het RSIN (fiscaal) nummer werken. Dit zijn o.a. UWV, de Belastingdienst en de Douane. Wanneer u als eenmanszaak zijnde in wilt inloggen bij een van deze organisaties raden wij u aan om het BSN zichtbaar te houden. We-ID is door de overheid gecertificeerd om Burgerservicenummers te verwerken. Het BSN wordt eenmalig gebruikt om hier een unieke identificatiecode aan te koppelen. Vervolgens is het BSN niet meer nodig en zal het worden vernietigd.

Maatregel 3

U kunt uw pasfoto en/of nationaliteit afschermen of onzichtbaar maken.

Gebruik voor het maken van een kopie van het identiteitsbewijs de  KopieID app van de Rijksoverheid.

Meer informatie over het voorkomen van fraude met uw identiteitsbewijs kunt u vinden op Rijksoverheid.nl en de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar dient uw kopie identiteitsbewijs aan te voldoen?

Hiernaast enkele zaken waar de kopie identiteitsbewijs aan dient te voldoen voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.
* De Machine Readable Zone (MRZ) is de Engelse benaming van ‘machine leesbare strook’.
We-ID is verplicht zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw (geüploade) kopie identiteitsbewijs wordt na controle vernietigd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl

Zorg voor een heldere en duidelijke foto of scan.

De scan mag zowel in kleur als in zwart/wit gemaakt worden.

De pasfoto, het BSN en de nationaliteit mogen in de meeste gevallen afgeschermd worden.

Uw identiteitsdocument mag niet verlopen zijn (of binnen 2 maanden verlopen)

De MRZ* code moet, m.u.v. het BSN goed leesbaar zijn.

Bij een identiteitskaart of rijbewijs dient u ook van de achterzijde een foto of scan te maken.