WestCord Hotel

‘Wij zijn gewoon een tevreden gebruiker’

EvertJan Kamp

Hoofd personeelszaken

De uitdaging

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is WestCord Hotels een puur Nederlands familiebedrijf. Het begon allemaal in 1968 toen de bakker Emo Westers Hotel de Wadden op Vlieland kocht voor zijn zoon. Inmiddels is de keten uitgegroeid tot 18 hotels, waaronder bekende namen als Hotel New York, ss Rotterdam en Hotel Jakarta in Amsterdam. 

“Het zijn allemaal bijzondere hotels op unieke locaties”, zegt EvertJan Kamp, bij WestCord Hotels hoofd Personeelszaken. De organisatie telt momenteel ongeveer 1500 medewerkers en biedt daarnaast stage- en leerplekken, onder andere aan leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. 

Het is een omgeving waar volgens Kamp veelvuldig gebruik wordt gemaakt van eHerkenning. Dat begon zo’n tien jaar geleden met eHerkenning voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies voor BBL-leerlingen. “Dat kon toen alleen nog maar met eHerkenning. Inmiddels gebruiken we eHerkenning dagelijks, bijvoorbeeld voor het aanvragen van omgevings- en horecavergunnningen en om in te loggen bij de Belastingdienst en het UWV.” 

”Vergeleken met de papieren documenten en een meneer in een busje die het ID-bewijs kwam controleren, werkt de app echt fantastisch!”

– EvertJan Kamp, Hoofd Personeelszaken

De oplossing

We-ID is al bijna tien jaar de leverancier van de eHerkenningsmiddelen. “De meeste hotelmanagers beschikken over een eHerkenningmiddel op betrouwbaarheidsniveau 2+ om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen”, legt Kamp uit. “Binnen HR hebben wij eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 om toegang te krijgen tot het UWV.”  

Kamp en een collega van het hoofdkantoor vervullen de rol van beheerders voor eHerkenning. In die hoedanigheid maken ze regelmatig gebruik van de Beheermodule van We-ID. “Via deze module kunnen we bijvoorbeeld eenvoudig nieuwe middelen aanvragen, een vennootschap toevoegen en machtigingen toekennen of intrekken wanneer een gebruiker de organisatie verlaat.” 

Kamp merkt op dat de Beheermodule en de dienstverlening van We-ID voortdurend in ontwikkeling zijn. Zo hebben nieuwe gebruikers sinds kort de mogelijkheid om zich te identificeren via een app, met behulp van gezichtsherkenning en een scan van hun identiteitsbewijs. “Dat ging voorheen allemaal met papieren documenten en een meneer in een busje die je ID-bewijs kwam controleren. Vergeleken daarmee werkt de app echt fantastisch. Je kunt eigenlijk geen fouten meer maken.” 

 

Het resultaat

“We zijn gewoon een tevreden gebruiker”, besluit Kamp. “Onze ervaringen met de helpdesk zijn uitstekend, en onze contactpersoon bij We-ID neemt jaarlijks contact met ons op om te controleren of er eventuele zorgen zijn. Gelukkig zijn die zorgen er nauwelijks. En als er toch iets aan de hand is, kunnen we altijd contact opnemen. Maar waarom zouden we dat doen als er niets te klagen valt?” 

‘Als er iets aan de hand is, kunnen we altijd contact opnemen’ 

– EvertJan Kamp, Hoofd Personeelszaken

WestCord Hotels is een Nederlands familiebedrijf. De hotels bevinden zich verspreid door heel Nederland, zowel landelijk gelegen als in de stad of op het Wad. De jongste aanwinst is WestCord Hotel Eindhoven.