SubVice

“We hebben in al die jaren nog nooit meegemaakt dat de dienstverlening van We-ID offline was.”

SubVice kiest met eHerkenningsleverancier We-ID voor eenvoudig beheer ketenmachtigingen

Arjan Kroes

Subsidie-adviseur SubVice

De uitdaging

SubVice adviseert, ondersteunt en begeleidt kleine en grote bedrijven – van startup tot multinational – bij het aanvragen en benutten van subsidies. Het gaat dan met name om subsidies voor verduurzaming, innovatie, scholing en investeringstrajecten.

“We nemen de aanvraag niet alleen uit handen, maar ondersteunen ook bij het opstellen van rapportages ten behoeve van tussen- en eindverantwoording conform de geldende spelregels van de subsidieverstrekker”, vertelt adviseur Arjan Kroes. “Een subsidie wil je niet alleen toegekend krijgen maar vooral ook behouden. Daar komt veel kennis en kunde bij kijken.”

Subsidie aanvragen

Voor het aanvragen van subsidies heeft SubVice voorheen gebruikgemaakt van de eHerkenningsmiddelen (eH1 en eH2+) van verschillende erkende leveranciers. Dit om te voorkomen dat een storing bij een leverancier het aanvraagproces vertraagt. Met de komst van nieuwe procedures omtrent het indienen van aanvragen, is het voor SubVice handiger gebleken om samen te werken met één leverancier. “Dat scheelt veel gedoe, bijvoorbeeld bij ketenmachtigingen. Daarmee kan de klant SubVice machtigen om namens hem online zaken te regelen via onder andere eHerkenning. Met één leverancier kunnen we alle machtigingen vanuit één omgeving beheren.”

“We werken al jaren samen met We-ID en in die jaren hebben we nog nooit meegemaakt dat de dienstverlening offline was waardoor we niet via eHerkenning konden inloggen. De authenticatie via sms werkt altijd.”

– Arjan Kroes, Subsidie-adviseur SubVice

De oplossing

Toen SubVice het besluit nam om de eHerkenningsmiddelen nog maar bij één leverancier af te nemen, viel de keuze al snel op We-ID.

“De uitgebreide functionaliteiten van de (ketenmachtigingen)beheermodule van We-ID zijn echt uitstekend”, zo licht Kroes de keuze toe. “We werken al jaren samen met We-ID en in die jaren hebben we nog nooit meegemaakt dat de dienstverlening offline was waardoor we niet via eHerkenning konden inloggen. De authenticatie via sms werkt altijd.”

“Daar komt bij dat We-ID een goede beheeromgeving biedt en een reële fee per ketenmachtiging hanteert”, vervolgt Kroes. “Bij We-ID is het bovendien mogelijk om uitnodigingen voor het afgeven van ketenmachtigingen in bulk te uploaden, zoals we ook wilden. Dat is een belangrijk voordeel als het gaat om honderden machtigingen. Bij ons gaat het om de grote aantallen die bovendien snel en eenvoudig kunnen worden verwerkt.”

Na ontvangst van de uitnodiging met instructies stuurt de klant de ondertekende machtiging (in contractvorm) en een kopie van het gevraagde identiteitsbewijs retour naar SubVice. “De kosten voor het aanmelden van de ketenmachtiging nemen wij voor rekening”, aldus Kroes.

“Met behulp van de We-ID beheeromgeving kunnen we prima in de gaten houden hoe het staat met de ketenmachtigingen.”

– Arjan Kroes, Subsidie-adviseur SubVice

Het resultaat

De overstap eind 2020 naar ‘volledig We-ID’ betekende ook de omarming van eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) en een afscheid van eH1 en eH2+. In tegenstelling tot de lagere niveaus vereist niveau 3 een fysieke controle van de identiteit van de aanvrager van het eH3-middel.
“Die controle heeft We-ID voor onze adviseurs erg snel uitgevoerd”, stelt Kroes tevreden vast. “Het inloggen met eHerkenning van We-ID werkt zoals verwacht perfect.”
“Met behulp van de beheeromgeving kunnen we bovendien prima in de gaten houden hoe het staat met de ketenmachtigingen”, vervolgt Kroes. “We kunnen eenvoudig controleren welke partijen een machtiging hebben afgegeven en of de juiste vinkjes zijn geplaatst zodat we de beoogde subsidies ook daadwerkelijk kunnen aanvragen. Als een ketenmachtiging is afgegeven, kunnen we daar direct de adviseurs aan koppelen die met de machtiging de subsidie-aanvraag doen. De klant kan de voortgang van die aanvraag volgen in een digitale omgeving.”
SubVice subsidie-adviseurs staat voor professioneel subsidie-advies en -ondersteuning op maat. Uitgangspunt bij de dienstverlening is een gedegen inventarisatie van de werkzaamheden, projecten en activiteiten van onze relaties. Op deze wijze kan SubVice de verkregen informatie relateren aan de verschillende subsidiemogelijkheden. Hierbij kijkt SubVice naar subsidies op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Meer informatie: https://www.subvice.nl/