Ketenmachtiging

voor RVO

Wilt u als intermediair WBSO-subsidie aanvragen voor een bedrijf? Dan heeft u een ketenmachtiging nodig waarmee u namens dat bedrijf zaken kunt regelen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ketenmachtiging voor RVO

Via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken. Krijgt u het verzoek om een WBSO-subsidie aan te vragen voor een ander bedrijf? Dan moet u een ketenmachtiging hebben voor ‘RVO-diensten op niveau EH3’ of ‘alle diensten op niveau 3’. Er is geen machtiging specifiek voor de WBSO-aanvraag.

Met We-ID regelt u eenvoudig en snel een WBSO-aanvraag voor uw klanten. Na het invullen, ondertekenen en opsturen van de offerte ontvangt u een introductiemail met een link naar de beheermodule en verdere instructies. 

Met spoed een ketenmachtiging voor eHerkenning nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure van We-ID. Daarmee kunt u uw ketenmachtigingen al binnen één werkdag geregeld hebben.

eHerkenning niveau 3 nodig voor een ketenmachtiging?

Ontvangt uw organisatie een uitnodiging van een intermediair om een ketenmachtiging af te geven? Dan heeft u zelf geen eHerkenningsmiddel nodig. Wilt u als organisatie zelf een ketenmachtiging afgeven aan een intermediair? Dat kan alleen als u beheerder bent op minimaal eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3).

Een eHerkenningsmiddel niveau 3 vraagt u aan via de websiteIntermediairs hebben in alle gevallen EH3 nodig om ketenmachtigingen te regelen voor hun relaties. eHerkenning is persoonsgebonden. Iedere medewerker die met ketenmachtigingen gaat werken heeft dus een eigen EH3-middel nodig.