Machting gebruiker verlopen of beëndigd

De machtiging van één of meerdere gebruikers is verlopen, wij leggen u graag uit wat u kunt doen om deze machtiging weer te activeren. 

Informatie voor beheerders van We-ID eHerkenningsmiddelen.

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van We-ID eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van We-ID eHerkenningsmiddelen.
U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging van één of meerdere gebruikers is verlopen. Reden van beëindiging is dat de machtiging door de gebruiker de afgelopen 25 maanden niet is gebruikt of dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat machtiging door de bevoegde is beëindigd.
In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging is verlopen en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Wat kunt u doen?

EH2

Bent u Beheerder van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie en beschikt u over een eHerkenningsmiddel op niveau EH2, dan kunt u voor uzelf en/of eventuele andere beheerders en/of gebruikers, de machtigingen opnieuw activeren via het mutatieformulier van het desbetreffende niveau.

Eh2+ of hoger

Bent u Beheerder en van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie én beschikt u over een eHerkenningsmiddel op niveau EH2+ of hoger? Dan kunt u voor uzelf en/of eventuele andere beheerders en/of gebruikers, de machtigingen opnieuw activeren via de We-ID Beheermodule.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl