Machtiging verloopt binnenkort

Uw machtiging is te lang niet gebruikt, wij leggen u graag uit wat u kunt doen om deze machtiging te behouden.

Informatie voor beheerders van We-ID eHerkenningsmiddelen.

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van We-ID eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van We-ID eHerkenningsmiddelen.

Een gebruiker dient minimaal 1x per 24 maanden gebruik te maken van minimaal 1 machtiging die aan het account is gekoppeld. Wordt hieraan niet voldaan, dan verloopt de toegang volgens de regels van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. In de e-mail kunt u nalezen van welke gebruiker binnenkort de machtiging verloopt en wat de einddatum hiervan is.

Wat kunt u doen?
Om toegang te kunnen behouden hebben wij de gebruiker verzocht vóór de genoemde einddatum in te loggen op 1 van de dienst(en) waarvoor de gebruiker is gemachtigd. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt de machtiging weer geactiveerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl