Machting verlopen of beëndigd

één of meer van uw machtigingen is verlopen, wij leggen u graag uit wat u kunt doen om deze machtiging weer te activeren.

Informatie voor u als gebruiker van We-ID eHerkenningsmiddelen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat u minimaal 1x per 24 maanden gebruik maakt van uw machtiging. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt de machtiging automatisch beëindigd. Ook kan de bevoegde uw machtiging hebben beëindigd.

Uit onze administratie is gebleken dat inmiddels één of meerdere machtigingen van u zijn verlopen. In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging verlopen is en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Wat kunt u doen?

EH2

Bent u Beheerder van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie en beschikt u over een eHerkenningsmiddel op niveau EH2, dan kunt u voor uzelf en/of eventuele andere beheerders en/of gebruikers, de machtigingen opnieuw activeren via het mutatieformulier van het desbetreffende niveau.

Eh2+ of hoger

Bent u Beheerder en van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie én beschikt u over een eHerkenningsmiddel op niveau EH2+ of hoger? Dan kunt u voor uzelf en/of eventuele andere beheerders en/of gebruikers, de machtigingen opnieuw activeren via de We-ID Beheermodule.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl