Machtiging toegevoegd

Er is een nieuwe machtiging toegevoegd aan uw account. 

Informatie voor u als gebruiker van We-ID eHerkenningsmiddelen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning.

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat u een nieuwe machtiging heeft ontvangen voor één of meerdere diensten. De bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) bepaalt van welke machtiging u gebruik mag maken. In de e-mail kunt u nalezen welke nieuwe machtiging voor u is toegevoegd en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl