Beheerdersrol verlopen of beëindigd

Uw beheerders rol is verlopen of beëindigd. Wij leggen u graag uit wat u kunt doen.

Informatie voor beheerders van We-ID eHerkenningsmiddelen.

U heeft van ons een een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “beheerdersrol” is verlopen.
Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning, waarbij u namens uw bedrijf gemachtigd bent geweest als beheerder van eHerkenningsmiddelen. Machtigingen hebben een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna zelf verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie.
Uit onze administratie is gebleken dat de machtiging “Beheerdersrol” inmiddels is verlopen of door de bevoegde is beëindigd. In de e-mail kunt u nalezen per welke datum de machtiging is beëindigd.

Wat kunt u doen?
Voor het (opnieuw) activeren van uw “beheerdersrol” dient de bevoegde (wettelijk vertegenwoordiger) van uw bedrijf het wijzigingsformulier in te vullen. Het aanmelden van een andere beheerder kan eenvoudig gedaan worden in de We-ID beheermodule. Heeft er niemand toegang tot de beheermodule, dien dan een nieuwe aanvraag in via onze website.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl