Beheerdersrol verlopen of beëindigd

Uw beheerdersrol is verlopen of beëindigd, wij leggen u graag uit wat u kunt doen om deze weer te activeren.

Informatie voor u als beheerder van We-ID eHerkenningsmiddelen.

U heeft van ons een een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “Beheerdersrol” is verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning, waarbij u namens uw bedrijf gemachtigd bent geweest als beheerder van eHerkenningsmiddelen.

Uit onze administratie is gebleken dat de machtiging “Beheerdersrol” inmiddels is verlopen of door de bevoegde is beëindigd. Machtigingen hebben een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna zelf verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie. In de e-mail kunt u nalezen per welke datum de machtiging is beëindigd.

Wat kunt u doen?

Voor het (opnieuw) activeren van de ´Beheerdersrol´ dient de bevoegde (wettelijk vertegenwoordiger) van uw bedrijf het wijzigingsformulier in te vullen. Voor het aanmelden van een beheerder dient de bevoegde (wettelijk vertegenwoordiger) van uw bedrijf het aanmeldformulier beheerder in te vullen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl