Beheerdersrol verloopt binnenkort

Een van de beheerdersrollen gaat binnenkort verlopen. Lees hier wat u kunt doen om deze rol te behouden. 

Informatie voor u als beheerder van We-ID eHerkenningsmiddelen.

U heeft van ons een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van de machtiging “beheerdersrol” binnenkort verloopt.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning, waarbij u namens uw bedrijf gemachtigd bent als beheerder van eHerkenningsmiddelen.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en uit onze administratie is gebleken, dat de einddatum van de machtiging “beheerdersrol” binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de machtiging automatisch beëindigd. U bent dan niet meer bevoegd als beheerder en u kunt geen gebruik meer maken van uw eHerkenningsmiddel.

 

Verleng de beheerdersrol op tijd

Om de beheerder de “beheerdersrol” en toegang tot online diensten te laten behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger) de bevoegdheid “beheerdersrol” te verlengen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de verklaring verlengen bevoegdheid. Lees voor gebruik de instructie op de verklaring goed door.

Verklaring verlengen machtiging:

Let op: de verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl