Aanvraag nieuwe activatiebrief en nieuw ondertekenblad gezamenlijke bevoegdheid

Ondertekenblad gezamenlijke bevoegdheid

Indien wettelijke vertegenwoordiger, niet zijnde beheerder, ondertekent en er is volgens de KvK sprake van ‘gezamenlijk bevoegdheid’ dan dienen alle bevoegde vertegenwoordigers te tekenen én dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs, inclusief kopie van achterzijde, van alle bevoegde vertegenwoordigers te worden bijgevoegd.

Download hieronder het formulier dat u kunt gebruiken om de gezamenlijk bevoegden te laten ondertekenen. Dit formulier is geschikt voor elk niveau van eHerkenning. Verstuur dit formulier, volledig ingevuld en samen met het mutatieformulier, naar We-ID.