01-11-2023

De rol van eHerkenning bij Schatkistbankieren

Op 6 november is het zover: “Mijn Schatkist” gaat live. Deze ontwikkeling is van groot belang voor publieke en semipublieke instellingen in Nederland. De grootste verandering is dat het gebruik van eHerkenning hierbij verplicht is. In deze blog zullen we de essentie van Schatkistbankieren en eHerkenning uitleggen, en waarom het gebruik van eHerkenning van cruciaal belang is voor instellingen die zaken doen met de Nederlandse overheid.


Wat is Schatkistbankieren nou eigenlijk?
Schatkistbankieren is een financiële dienst die door de Nederlandse overheid wordt aangeboden aan publieke en semipublieke organisaties. Kort gezegd, het stelt deze organisaties in staat om hun overtollige liquide middelen bij de overheid onder te brengen. Dit heeft verschillende voordelen, zoals een veilige manier om geld te beheren en de mogelijkheid om een bescheiden rendement te behalen, terwijl de liquiditeit behouden blijft.

eHerkenning, de nieuwe norm
eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Deze inlogmethode is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Met een eHerkenningsmiddel op niveau 3 kunt u naast het inloggen bij de nieuwe digitale omgeving van Schatkistbankieren, ook inloggen bij meer als 500 andere dienstverleners.

Het gebruik van eHerkenning is nodig om te voldoen aan de Wet Digitale Overheid (WDO). De WDO heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheden.

Machtigingen
Daarnaast zijn er een aantal verschillende machtigingen die toegekend kunnen worden. Zo is er een ‘algemene bevoegdheid’, waarbij een persoon gemachtigd wordt tot alle dienstverleners. Een ‘dienstverlenersmachtiging’ waarbij een persoon de machtigingen krijg toegekend die specifiek vallen onder een bepaalde dienstverlener. In beide gevallen gaat het om machtigingen die nu en in de toekomst onder de dienstverleners vallen. Dus mocht er een machtiging bij komen, dan wordt de desbetreffende persoon daarvoor automatisch gemachtigd.

Ook zijn er voor Schatkistbankieren een tweetal specifieke machtigingen; ‘Schatkistbankieren Deelnemersportaal’ waarbij een persoon toegang krijgt tot het deelnemersportaal en ‘Schatkistbankieren Deelnemersportaal Gebruikersbeheer’ waarbij een persoon de toegangsrechten van gebruikers binnen het deelnemersportaal kan beheren.

Indien u samenwerkt met een intermediair die zaken namens u mag verrichten dan kunt u gebruik maken van dezelfde machtigingen.

Ketenmachtigingen
Een groot aantal deelnemers van het Schatkistbankieren laat hun zaken afhandelen door intermediairs. Indien een deelnemer wenst dat hun intermediair namens hen mag inloggen bij ‘’Mijn Schatkist’’, dan kan er gebruik worden gemaakt van een Ketenmachtiging van We-ID. Een Ketenmachtiging is een bevoegdheid die één organisatie verleent aan een andere organisatie om namens hen in te loggen met eHerkenning.

eHerkenning in de praktijk
Om eHerkenning te gebruiken voor Schatkistbankieren, moeten organisaties een aantal stappen volgen. Ten eerste dient er een eHerkenningsmiddel op niveau EH3 worden aangevraagd. Tijdens dit proces dienen er verschillende documenten en informatie worden verstrekt om de identiteit te kunnen bevestigen. Vervolgens kan eHerkenning gebruikt worden om veilig in te loggen op Mijn Schatkist.

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over eHerkenning of Ketenmachtigingen, neem dan contact met ons op via 088-0120 282 of stuur een mail naar sales@we-id.nl

Ook interessant

UWV Mijn Gegevensdiensten vanaf 14 juni 2024 alleen nog EH4

UWV Mijn Gegevensdiensten vanaf 14 juni 2024 alleen nog EH4

eHerkenning biedt toegang tot ‘Mijn Gegevensdiensten’ van UWV op niveau EH4 Het UWV portaal “Mijn Gegevensdiensten” zal vanaf 14 juni 2024 alleen nog maar toegankelijk zijn met een eHerkenningsmiddel op niveau 4 (EH4). Dit besluit is gemaakt op basis van toetsing...

We-ID webinar: eHerkenning op Mijn Kadaster

We-ID webinar: eHerkenning op Mijn Kadaster

Wij nodigen u graag uit voor ons aankomende We-ID webinar over eHerkenning op Mijn Kadaster. Dit webinar vindt plaats op 10 juni 2024 om 13:00 uur en wordt gepresenteerd door Sam Ogilvie - Inside Sales. Datum: 10 juni 2024Tijd: 13:00 - 13:45 uurSpreker: Sam...