27-03-2020

Aanvragen tegemoetkoming schade COVID-19

Aanvragen tegemoetkoming met behulp van een eHerkenningsmiddel niveau EH1

De eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Voor deze ondernemers stelt het kabinet binnen het noodpakket een extra tegemoetkoming ter beschikking.

Ondernemers kunnen nog een tegemoetkoming aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website van RVO vanaf vrijdag 27 maart 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Voorbereiding aanvraag

U kunt alleen online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen. Een aantal KvK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens. Voor uw aanvraag heeft u nodig:

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger);
  • het KvK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
  • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
  • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
  • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
  • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Rvo.nl kan deze wel opvragen bij controles.

(Dit is een oud bericht en niet meer van toepassing)

Vragen over het aanvragen van uw eHerkenningsmiddel? Neem contact op met onze klantenservice of bekijk de veelgestelde vragen.

Ook interessant