Ketenmachtiging afgeven via de Beheermodule

De organisatie geeft zelf een ketenmachtiging af via de eHerkenning-beheermodule van We-ID.

Ketenmachtiging afgeven

Geeft u zelf een Ketenmachtiging af zonder gebruik te maken van een intermediar? Dan dient u dient u eerst in te loggen op de Beheermodule van We-ID.

U kunt de instructies volgen op deze pagina, of hieronder direct de volledige instructies downloaden.

Vul gewenste KvK-nummer in

Een ketenmachtiging kan afgegeven worden op basis van het KvK nummer van de intermediair of andere organisatie aan wie u ketenmachtigingen wenst te verstrekken. Geef het gewenste KvK-nummer op van de intermediair die een ketenmachtiging nodig heeft.

Koppel gewenste diensten

Koppel de diensten waarvoor u een ketenmachtiging wenst af te geven.

Uitleg koppelen van diensten

  • Algemene bevoegdheid: Met een algemene bevoegdheid geeft u uw intermediair een ketenmachtiging waarmee zij alles kunnen doen namens uw organisatie, nu en in de toekomst.
  • Dienstverlenersmachtiging: Alle diensten van een dienstverlener (bijvoorbeeld UWV en Belastingdienst). U machtigt dan een organisatie voor alle diensten van het UWV en /of de Belastingdienst.
  • Per dienst: U zoekt in het zoekscherm de specifieke dienst op.

Informeer uw intermediair

Wanneer u een ketenmachtiging registreert voor een andere organisatie, dan is het in het eHerkenning stelsel technisch niet zo dat de andere organisatie daar automatisch van op de hoogte wordt gesteld. Een essentieel onderdeel van het afgeven van een ketenmachtiging is dus dat u uw intermediair (of andere organisatie) op de hoogte stelt van de afgegeven ketenmachtiging.

U dient de volgende gegevens door te geven:

  1. KvK nummer van uw eigen organisatie die de ketenmachtiging afgeeft.
  2. KvK nummer van de organisatie die de ketenmachtiging gaat ontvangen.
  3. Welke diensten u aan de ketenmachtiging heeft gekoppeld.
  4. Waar u de ketenmachtiging heeft vastgelegd (in dit geval dus bij We-ID)

Let op: wanneer u zeker weet dat de ketenmachtiging-ontvanger ook met We-ID werkt, dan zijn deze gegevens automatisch ook bij de ontvanger van de ketenmachtiging geactiveerd.