18-01-2023

eHerkenning voor bewindvoerders

Sinds kort is het mogelijk dat professionele bewindvoerders via eHerkenning kunnen inloggen bij ‘Mijn Belastingdienst’. Hierdoor bent u niet langer afhankelijk van cliënten met machtigingscodes die het traject vertragen, maar kunt u veilig en makkelijk inloggen met uw eigen eHerkenningsmiddel op niveau 3 (EH3). Als professionele bewindvoerder moet u ook over een PKIoverheid-certificaat beschikken, waarbij wordt een verbinding mogelijk wordt gemaakt tussen de database van de rechtbank en e-Herkenning. Naast de positieve ontwikkeling vanuit de markt, bespaart u hiermee ook nog eens veel tijd! U kunt namelijk efficiënter te werk gaan en nog steeds dezelfde zaken regelen.

Vormen Bewindvoering

Er zijn een aantal vormen van bewind voering aanwezig namelijk:

 • Bewind: mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
 • Mentorschap: degenen die beslissingen moeten maken voor anderen over de verzorging, verpleging, behandelingen en soortgelijke.
 • Curatele: mensen die hun financiële als persoonlijke (verzorgende) zaken niet zelf kunnen regelen. Een persoon onder curatele is handelingsonbekwaam waarbij de curator als wettelijke vertegenwoordiger is aangesteld.

Het is ook mogelijk om een persoon te machtigen via ‘DigiD Machtigen’. Er wordt dan een persoon aangesteld die de volmacht krijgt over het bewind. Dit kan zowel een naast familielid als een relatie zijn.

Er is echter wel een belangrijk verschil tussen DigiD machtigen en een “gerechtelijke” of “professionele” bewindvoerder, namelijk dat de uitspraak tussen de bewindvoerder en het bewind, door de rechtbank, wordt geregistreerd.

Een “gerechtelijke” bewindvoerder kan, net als een DigiD machtiging, een naaste familielid of een relatie zijn. Voor een gerechtelijke bewindvoerder gelden strikte voorwaarden, waarbij er in het voornaamste de financiële zaken overgenomen zullen worden. Daarnaast moet er jaarlijks een rapportage uitgebracht worden van het bewind.

Een “professionele” bewindvoerder komt ter sprake wanneer de client in de schuldhulp verlening zit. Net als een gerechtelijke bewindvoerder, zal een professionele bewindvoerder het financiële aspect overnemen en moet er jaarlijks een rapport uitgebracht worden. Voor een professionele bewindvoerder kan het voorkomen dat de algemene voorwaarden van het bedrijf in kracht zijn. De medische of zorgzaken van het bewind zullen niet worden overgenomen door de professionele bewindvoerder gezien dit situatie afhankelijk is. Dit wordt beslist tussen de bewindvoerder, het bewind en de rechtbank.

Het kan voorkomen dat het bewind eerder een machtiging via DigiD had afgegeven met betrekking tot het financiële aspect, zorg of dat het bewind zelfs een mentor heeft aangesteld.

Alle financiële zaken die eerder zijn afgegeven via DigiD machtigen zullen dan overgedragen worden aan de professionele bewindvoerder. De personen met zorgmachtigingen of mentor zullen dan hun taken vervolgen. Een professionele bewindvoerder kan ook de verzorgende taken overnemen. Zoals eerder benoemd is dit situatie afhankelijk en zal de professionele bewindvoerder aangesteld worden als curator.

Met eHerkenning bent u als professionele bewindvoerder niet langer afhankelijk van de machtigingscodes van uw cliënten, maar kunt u veilig, efficiënt en makkelijk te werk gaan omdat het centraal is vastgelegd. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van eHerkenning (EH3), dan verwijzen wij u graag door naar deze link.

Mogelijkheden voor bewindvoerders

Er zijn twee manieren mogelijk waarbij u de zaken van uw cliënten kunt regelen:

 • Via een softwarepakket
 • Via eHerkenning op niveau 3 (EH3)

Voorwaarden

Voor zowel de professionele bewindvoerder als het bewind gelden er een aantal voorwaardes.

 1. De voorwaarden voor de professionele bewindvoerder

Voordat u als professioneel bewindvoerder namens uw cliënt middels eHerkkening wilt inloggen bij “Mijn Belastingdienst”, dan moet u aan het volgende voldoen:

 • U of uw kantoor moet aangesloten worden op systeem Toezicht van de Rechtspraak. De IT-leverancier van uw bewindvoerderssoftware realiseert deze aansluiting voor u.
 • Om in te kunnen loggen bij een deelnemende instantie heeft u een eHerkenningsmiddel op niveau 3 (EH3) nodig. Hiervoor moet hetzelfde KVK-nummer gebruikt worden als het PKIoverheid-certificaat, dat u gebruikt om digitale informatie uit te wisselen met de Rechtspraak. Voor meer informatie over PKIoverheid-certificaten, verwijzen wij u graag door naar deze link.
 1. De voorwaarden voor het bewind

Het bewind, waarvoor u namens de betrokkene digitale zaken mag verrichten, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Is een actief bewind waarin u, als professioneel bewindvoerder, door de rechter bent benoemd. Voor dit bewind heeft u een beschikking ontvangen van de Rechtspraak.
 • Het bewind is opgenomen in het Centraal curatele- en bewindsregister (CCBR).
 • Het bewind is door de Rechtspraak gedigitaliseerd waarbij u, als professionele bewindvoerder, digitale informatie mag uitwisselen met de Rechtspraak (bijv. verslagen, machtigingsverzoeken en berichten).
 • Het bewind is een beschermingsbewind en geen curatele, mentorschap of Wsnp-bewind.
 • Het bewind is een volledig bewind en geen beperkt bewind.

eHerkenning aanvragen

Wij leggen u graag de stappen uit die u dient te ondernemen bij het aanvragen van een EH3 middel.

 1. Start uw aanvraag voor EH3 hier: Aanvragen EH3
 2. Doorloop de stappen en vul de gevraagde gegevens in
 3. Download het document
 4. Print het gevraagde contract en laat deze ondertekenen door de wettelijk vertegenwoordiger uit uw organisatie
 5. Om de aanvraag te verwerken moeten wij het contract met aanvullende gegevens retour ontvangen

Als de controle door ons compleet is bevonden, volgt er een identificatieronde. Na het in ontvangst nemen en activeren van uw middel, dient u de gewenste machtigingen binnen ons portaal de Beheermodule aan te zetten zodat u voor uw cliënten bij de overheidsinstanties kunt inloggen.

Ook interessant

Mijn Kadaster stapt over op eHerkenning: Wat betekent dit voor u?

Mijn Kadaster stapt over op eHerkenning: Wat betekent dit voor u?

Mijn Kadaster stapt over op eHerkenning: Wat betekent dit voor u? Per 1 juli gaat Mijn Kadaster over op eHerkenning als inlogmethode. Dit is een belangrijke wijziging voor iedereen die de online diensten van het Kadaster gebruikt. We leggen hier kort uit wat u moet...

UWV Mijn Gegevensdiensten vanaf 14 juni 2024 alleen nog EH4

UWV Mijn Gegevensdiensten vanaf 14 juni 2024 alleen nog EH4

eHerkenning biedt toegang tot ‘Mijn Gegevensdiensten’ van UWV op niveau EH4 Het UWV portaal “Mijn Gegevensdiensten” zal vanaf 14 juni 2024 alleen nog maar toegankelijk zijn met een eHerkenningsmiddel op niveau 4 (EH4). Dit besluit is gemaakt op basis van toetsing...