eHerkenning voor bewindvoerders

.
Gepubliceerd op: 18 januari 2023

Sinds kort is het mogelijk dat professionele bewindvoerders via eHerkenning kunnen inloggen bij ‘Mijn Belastingdienst’. Hierdoor bent u niet langer afhankelijk van cliënten met machtigingscodes die het traject vertragen, maar kunt u veilig en makkelijk inloggen met uw eigen eHerkenningsmiddel op niveau 3 (EH3). Dit wordt mogelijk gemaakt met de verbinding tussen de database van de rechtbank en eHerkenning. Naast de positieve ontwikkeling vanuit de markt, bespaart u hiermee ook nog eens veel tijd! U kunt namelijk efficiënter te werk gaan en nog steeds dezelfde zaken regelen.

Vormen Bewindvoering

Er zijn een aantal vormen van bewind voering aanwezig namelijk:

  • Bewind: mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.
  • Mentorschap: degenen die beslissingen moeten maken voor anderen over de verzorging, verpleging, behandelingen en soortgelijke.
  • Curatele: mensen die hun financiële als persoonlijke (verzorgende) zaken niet zelf kunnen regelen. Een persoon onder curatele is handelingsonbekwaam waarbij de curator als wettelijke vertegenwoordiger is aangesteld.

Het is ook mogelijk om een persoon te machtigen via ‘DigiD Machtigen’. Er wordt dan een persoon aangesteld die de volmacht krijgt over het bewind. Dit kan zowel een naast familielid als een relatie zijn.

Er is echter wel een belangrijk verschil tussen DigiD machtigen en een “gerechtelijke” of “professionele” bewindvoerder, namelijk dat de uitspraak tussen de bewindvoerder en het bewind, door de rechtbank, wordt geregistreerd.

Een “gerechtelijke” bewindvoerder kan, net als een DigiD machtiging, een naaste familielid of een relatie zijn. Voor een gerechtelijke bewindvoerder gelden strikte voorwaarden, waarbij er in het voornaamste de financiële zaken overgenomen zullen worden. Daarnaast moet er jaarlijks een rapportage uitgebracht worden van het bewind.

Een “professionele” bewindvoerder komt ter sprake wanneer de client in de schuldhulp verlening zit. Net als een gerechtelijke bewindvoerder, zal een professionele bewindvoerder het financiële aspect overnemen en moet er jaarlijks een rapport uitgebracht worden. Voor een professionele bewindvoerder kan het voorkomen dat de algemene voorwaarden van het bedrijf in kracht zijn. De medische of zorgzaken van het bewind zullen niet worden overgenomen door de professionele bewindvoerder gezien dit situatieafhankelijk is. Dit wordt beslist tussen de bewindvoerder, het bewind en de rechtbank.

Het kan voorkomen dat het bewind eerder een machtiging via DigiD had afgegeven met betrekking tot het financiële aspect, zorg of dat het bewind zelfs een mentor heeft aangesteld.

Alle financiële zaken die eerder zijn afgegeven via DigiD machtigen zullen dan overgedragen worden aan de professionele bewindvoerder. De personen met zorgmachtigingen of mentor zullen dan hun taken vervolgen. Een professionele bewindvoerder kan ook de verzorgende taken overnemen. Zoals eerder benoemd is dit situatieafhankelijk en zal de professionele bewindvoerder aangesteld worden als curator.

Met eHerkenning bent u als professionele bewindvoerder niet langer afhankelijk van de machtigingscodes van uw cliënten, maar kunt u veilig, efficiënt en makkelijk te werk gaan omdat het centraal is vastgelegd. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van eHerkenning (EH3), dan verwijzen wij u graag door naar deze link.

Mogelijkheden voor bewindvoerders

Er zijn twee manieren mogelijk waarbij u de zaken van uw cliënten kunt regelen:

  • Via een softwarepakket
  • Via eHerkenning op niveau 3 (EH3)

eHerkenning aanvragen

Wij leggen u graag de stappen uit die u dient te ondernemen bij het aanvragen van een EH3 middel.

  1. Start uw aanvraag voor EH3 hier: Aanvragen EH3
  2. Doorloop de stappen en vul de gevraagde gegevens in
  3. Download het document
  4. Print het gevraagde contract en laat deze ondertekenen door de wettelijk vertegenwoordiger uit uw organisatie
  5. Om de aanvraag te verwerken moeten wij het contract met aanvullende gegevens retour ontvangen

Als de controle door ons compleet is bevonden, volgt er een identificatieronde. Na het in ontvangst nemen en activeren van uw middel, dient u de gewenste machtigingen binnen ons portaal de Beheermodule aan te zetten zodat u voor uw cliënten bij de overheidsinstanties kunt inloggen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met onze klantenservice of bekijk de veelgestelde vragen.