Mutatieformulier beheerder

EH1/EH2

Middels dit formulier kunnen geregistreerde bedrijven verzoeken indienen voor het wijzigen van gegevens en het aanvragen van nieuwe activeringsbrieven.