Machtiging verloopt

Uw machtiging gaat binnenkort verlopen, wij leggen u graag uit wat u kunt doen om deze machtiging te behouden.

Informatie voor u als gebruiker van We-ID eHerkenningsmiddelen.

U heeft van ons een een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van één of meerdere machtigingen binnenkort gaat verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van We-ID eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van de machtiging binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging dit is en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de machtiging automatisch beëindigd en heeft u geen toegang meer tot de dienst.

Verleng uw machtiging op tijd

Om toegang tot de dienst te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) uw machtiging te verlengen. U dient de bevoegde hierop te attenderen.

Uitnodiging vanuit intermediair

Ketenmachtigingen regelen voor uw relaties? U vindt het aanvraagformulier hier. Na het doorlopen van de aanvraag, ontvangt u een introductiemail met een link naar de ketenmachtigingen Beheermodule. Iedere persoon binnen uw organisatie die met ketenmachtigingen gaat werken heeft een eHerkening niveau 3 (EH3) middel nodig. 

Uitnodiging vanuit organisatie

De organisatie geeft graag zelf een ketenmachtiging af via de Beheermodule van We-ID. In de instructies leggen we dit op eenvoudige wijze uit. Om zelf een ketenmachtiging af te geven aan een intermediair, dient u ook beheerder te zijn van een eHerkenningsmiddel op minimaal  betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze eHerkenning klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer +31 (0)85-023 93 30 of via e-mail: eh-support@we-id.nl